• Zgłaszanie uwag
  • Użytkownik: Niezalogowany

Pomoc

Jak mogę...

Zgłaszanie problemów z Aplikacją Kibica

Aby zgłosić problem techniczny z działaniem Aplikacji Kibica, skontaktuj się z administratorem pod adresem bilety@gkskatowice.eu. Możesz w tym celu skorzystać z przycisku przycisk Zgłaszanie uwagZgłaszanie uwag znajdującym się na pasku narzędzi aplikacji obok przycisków pomocy i logowania.

Nowe konto

by założyć konto w systemie, przejdź na stronę Zarejestruj się i wypełnij formularz rejestracyjny. Musisz wypełnić wszystkie wymagane pola (ich etykiety oznaczone są pogrubioną czcionką). Po wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku Twoje nowe konto zostanie utworzone, ale będzie jeszcze nieaktywne.

Po utworzeniu konta na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć, aby aktywować konto. Po aktywacji konta będziesz mógł kupować przez internet bilety na imprezy odbywające się na stadionie, a po zakupie pierwszego z nich odebrać w kasie stadionu swoją Kartę Kibica, umożliwiającą wstęp na stadion.

Konto w systemie jest również zakładane automatycznie przy zakupie Karty Kibica bądź karnetu w kasie stadionu. Jeśli przy zakupie Karty kibica lub karnetu zażądałeś wydrukowania hasła dostępu do konta, swoją nazwę użytkownika i tymczasowe hasło znajdziesz na wydruku potwierdzenia zakupu biletu. W każdej chwili możesz również poprosić w kasie stadionu o ponowne wydrukowanie nazwy użytkownika i nowego hasła.

Uwaga: aby aktywować konto w kasie oraz odebrać Kartę Kibica, musisz mieć przy sobie dowód osobisty lub prawo jazdy.

Logowanie do systemu

Aby zalogować się do systemu, musisz mieć aktywne konto. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zacznij od założenia konta.

Jeśli masz już konto w systemie, przejdź na stronę logowania i wpisz w odpowiednie pola swoją nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wciśnij przycisk

Uwaga: Jeśli logujesz się po raz pierwszy po otrzymaniu hasła dostępu w kasie stadionu, system poprosi o podanie trzech losowo wybranych cyfr Twojego numeru PESEL. Jest to zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do Twojego konta. Po zalogowaniu się do systemu, zmianie hasła oraz podaniu adresu email nie będziesz już proszony o podawanie numeru PESEL.

Uwaga: W razie powtarzających się problemów z logowaniem skontaktuj się z administratorem pod adresem bilety@gkskatowice.eu.

Edycja danych

Aby zmienić swoje dane, zaloguj się i przejdź na stronę Mój profil. Na tej stronie możesz zmienić swoje hasło dostępu do konta oraz zmodyfikować swoje dane (np. adres poczty elektronicznej). Pola wymagane, oznaczone pogrubioną czcionką, muszą być wypełnione (oczywiście jeśli umieszczone w nich dane są aktualne, nie musisz ich wprowadzać ponownie).

Po dokonaniu potrzebnych modyfikacji wciśnij przycisk . Twoje dane zostaną zmienione.

Uwaga: po odebraniu w kasie stadionu Karty Kibica nie będziesz mógł zmienić za pośrednictwem systemu numeru PESEL, imienia i nazwiska. Jeśli konieczna jest zmiana tych danych, zgłoś się z dokumentem tożsamości do kasy stadionu.

Harmonogram imprez

Aby dowiedzieć się, jakie imprezy odbędą się w najbliższym czasie, przejdź do strony Imprezy lub po zalogowaniu do strony Kup bilet. Na stronie wyświetlane są skrócone informacje o wszystkich wydarzeniach, jakie odbędą się na stadionie. Prezentowana jest lista poszczególnych imprez oraz karnetów. Aby wyświetlić imprezy wchodzące w skład danego karnetu kliknij przycisk

Jeśli chcesz zobaczyć tylko imprezy odbywające się w określonym przedziale czasu, wpisz wymagane daty w odpowiednie pola nad tabelą imprez i wciśnij przycisk . Daty możesz wprowadzić również używając przycisków kalendarza przy każdym z pól.

Jeśli chcesz zobaczyć tylko imprezy, których nazwa zawiera konkretne słowa, wpisz żądane słowa w polu Nazwa nad listą imprez i wciśnij przycisk . Możesz również wyszukać imprezy, które jednocześnie zawierają żądane słowa w nazwie i odbywają się w zadanym okresie czasu.

Aby wyświetlić ponownie wszystkie imprezy, bez ograniczenia dat i nazwy, wciśnij przycisk .
W tabeli zostanie wyświetlony kompletny harmonogram.

Lista imprez (w przypadku większej ilości) podzielona jest na strony. Aby poruszać się pomiędzy stronami listy imprez kliknij w wybrany numer strony.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o wybranej imprezie, kliknij przycisk w odpowiednim wierszu tabeli. Nad tabelą zostaną wówczas wyświetlone dodatkowe informacje – data i godzina rozpoczęcia, godzina otwarcia bram, ceny biletów na poszczególne miejsca oraz podział sektorów na miejsca przeznaczone dla gospodarzy spotkania i gości oraz miejsca specjalne.

Jeżeli jesteś zalogowany, w wierszach harmonogramu odpowiadających poszczególnym imprezom zobaczysz przyciski informujące o dostępności biletów. Używając przycisku lub przycisku w informacjach szczegółowych, możesz dokonać Rezerwacji biletu. Jeśli zarezerwowałeś/zakupiłeś już bilet na daną imprezę, w odpowiadającym jej wierszu będzie wyświetlany przycisk lub Przycisk informuje, że nie możesz zarezerwować biletu na tę imprezę. W przypadku odwołania imprezy przez organizatorów wyświetlany jest przycisk

Rezerwacja biletu

Aby zarezerwować bilet przez internet, musisz być zalogowany. Po zalogowaniu przejdź do strony Kup bilet. Na stronie wyświetlane są skrócone informacje o wszystkich wydarzeniach, jakie odbędą się na stadionie. Obok imprez, na które możesz zarezerwować bilet, wyświetla się przycisk w drugiej kolumnie tabeli z imprezami.

Aby zarezerwować bilet na wybraną imprezę, kliknij przycisk w wierszu odpowiadającym imprezie w tabeli harmonogramu. W dolnej części strony zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o imprezie wraz z cennikiem, a powyżej nich pola pozwalające określić szczegóły zakupu.

Jeśli chcesz kupić bilet tylko dla siebie, wybierz w pierwszym polu rodzaj biletu (Karta kibica, Kod kreskowy), pomiń drugie pole wyboru i wybierz kolejno typ biletu, grupę kibiców, sektor, rząd i miejsce. System w polu wyboru miejsca podaje numery siedzeń które są wolne w wybranym rzędzie.
Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie znajduje się wybrane miejsce, wciśnij przycisk . Zostanie wyświetlone nowe okno z graficzną prezentacją rzędów i miejsc w wybranym sektorze.
Po wciśnięciu przycisku impreza zostanie dodana do listy Twoich rezerwacji.
Jeśli chcesz zrezygnować z zakupu, wciśnij przycisk – wrócisz wtedy do harmonogramu imprez.
Jeśli bilet został opłacony i jeśli w pierwszym polu został wybrany Kod kreskowy wtedy, po przejściu do strony Moje bilety będzie można wydrukować bilet samodzielnie klikając w przycisk

Jeśli chcesz kupić bilet dla siebie oraz znajomych, w pierwszym polu wyboru wybierz rodzaj biletu (Karta kibica, kod kreskowy), zaś w drugim liczbę biletów, wliczając w nią swój bilet. Dla przykładu, chcąc kupić bilet dla siebie i znajomego, wybierz w pierwszym polu liczbę 2. Po wyborze odpowiedniej ilości biletów, pojawi się tabelka, którą należy uzupełnić podając dane (nazwisko oraz numer pesel) osób, których chcemy kupić bilety. Wypełnioną tabelkę zatwierdzamy klikając w przycisk . Następnie wybieramy kolejno grupę kibiców, sektor, rząd i miejsca. Dodatkowo, należy wybrac dla każdej z osób typ biletu oraz przypisać jej wcześniej wybrane miejsce. Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie znajdują się wybrane miejsca, wciśnij przycisk . Zostanie wyświetlone nowe okno z graficzną prezentacją rzędów i miejsc w wybranym sektorze.
Po wciśnięciu przycisku impreza zostanie dodana do listy Twoich rezerwacji. Dodatkowo, na Twojej liście rezerwacji widoczne będą rezerwacje biletów zarezerwowanych dla innych osób.
Jeśli chcesz zrezygnować z zakupu, wciśnij przycisk – wrócisz wtedy do harmonogramu imprez.
Jeśli bilety zostały opłacone i jeśli w pierwszym polu został wybrany Kod kreskowy wtedy, po przejściu do strony Moje bilety oraz przejściu do szczegółów zakupionego biletu po kliknięciu w przycisk będzie można wydrukować bilet samodzielnie klikając w przycisk

Uwaga: jeżeli w trakcie rezerwacji okaże się, że wybrane miejsce jest już niedostępne; system zaproponuje inne miejsce na stadionie. Możesz zaakceptować to miejsce lub powrócić do etapu samodzielnego wyboru miejsca.

Listę swoich rezerwacji możesz przeglądać na stronie Moje bilety. Na tej stronie możesz również dokonać opłacenia zakupu poprzez serwis Przelewy24. Jeśli wolisz, możesz zapłacić za zarezerwowane bilety w kasie stadionu.

Uwaga: jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, a w systemie nie ma zgłoszenia osoby pełniącej rolę Twojego opiekuna, podczas zakupu biletu system będzie wyświetlał odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji możesz zarezerwować bilet i dokonać płatności, ale przed imprezą musisz zgłosić się w kasie stadionu z osobą pełnoletnią, która będzie pełnić rolę Twojego opiekuna. Jeśli w momencie rozpoczęcia imprezy w systemie nie będzie informacji o Twoim opiekunie, nie będziesz mógł wejść na imprezę.

Uwaga: przez internet możesz zakupić tylko bilety na imprezy, do których rozpoczęcia został co najmniej 1 dzień.

Uwaga: przez internet możesz zakupić bilety również w dniu imprezy, nie później niż na 0 godziny przed imprezą.

Rezerwacja karnetu

Aby zarezerwować karnet przez internet, musisz być zalogowany. Po zalogowaniu przejdź do strony Imprezy. Na stronie wyświetlane są skrócone informacje o wszystkich wydarzeniach, jakie odbędą się na stadionie. Prezentowana jest lista poszczególnych imprez oraz karnetów. Karnety, które możesz zarezerwować, oznaczone są przyciskiem w drugiej kolumnie tabeli z karnetami.

Uwaga: przed rezerwacją upewnij się jakie imprezy wchodzą w skład karnetu klikając ikonę Ich ilość może się różnić w zależności od daty rezerwacji (ilości dni do rozpoczęcia poszczególnych imprez).

Aby zarezerwować karnet, kliknij przycisk

Jeśli chcesz kupić karnet tylko dla siebie, pomiń pierwsze pole wyboru i wybierz kolejno typ karnetu, grupę kibiców, sektor, rząd i miejsce. System w polu wyboru miejsca podaje numery siedzeń które są wolne w wybranym rzędzie na wszystkie imprezy wchodzące w skład karnetu.
Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie znajduje się wybrane miejsce, wciśnij przycisk . Zostanie wyświetlone nowe okno z graficzną prezentacją rzędów i miejsc w wybranym sektorze.
Po wciśnięciu przycisku karnet zostanie dodany do listy Twoich rezerwacji.
Jeśli chcesz zrezygnować z zakupu, wciśnij przycisk – wrócisz wtedy do harmonogramu imprez.

Jeśli chcesz kupić karnet dla siebie oraz znajomych, w pierwszym polu wyboru wybierz liczbę karnetów, wliczając w nią swój karnet. Dla przykładu, chcąc kupić karnet dla siebie i znajomego, wybierz w pierwszym polu liczbę 2. Po wyborze odpowiedniej ilości karnetów, pojawi się tabelka, którą należy uzupełnić podając dane (nazwisko oraz numer pesel) osób, których chcemy kupić karnety. Wypełnioną tabelkę zatwierdzamy klikając w przycisk . Następnie wybieramy kolejno grupę kibiców, sektor, rząd i miejsca. Dodatkowo, należy wybrac dla każdej z osób typ karnetu oraz przypisać jej wcześniej wybrane miejsce. Jeśli chcesz zobaczyć, gdzie znajdują się wybrane miejsca, wciśnij przycisk . Zostanie wyświetlone nowe okno z graficzną prezentacją rzędów i miejsc w wybranym sektorze.
Po wciśnięciu przycisku karnet zostanie dodany do listy Twoich rezerwacji. Dodatkowo, na Twojej liście rezerwacji widoczne będą rezerwacje karnetów zarezerwowanych dla innych osób.
Jeśli chcesz zrezygnować z zakupu, wciśnij przycisk – wrócisz wtedy do harmonogramu imprez.

Uwaga: jeżeli w trakcie zakupu okaże się, że wybrane miejsce jest już niedostępne, będziesz musiał wybrać inny numer siedzenia spośród tych, które system zaproponuje.

Przeglądanie zarezerwowanych biletów oraz karnetów

Aby móc przeglądać listę dokonanych rezerwacji, musisz być zalogowany. Po zalogowaniu przejdź na stronę Moje bilety, na której wyświetlane są listy zarezerwowanych biletów oraz karnetów. Aby podejrzeć szczegóły karnetu kliknij przycisk w odpowiednim wierszu.

Jeżeli zapłaciłeś za bilet/karnet w kasie lub opłaciłeś go poprzez serwis Przelewy24, przy bilecie/karnecie będzie się wyświetlała ikona ikona ZapłaconeZapłacone (po odświeżeniu strony). Jeśli natomiast nie dokonałeś jeszcze zapłaty w kasie ani nie wybrałeś płatności poprzez serwis Przelewy24, przy bilecie/karnecie będzie wyświetlana ikona ikona Nieopłacone Nieopłacone.

Opłata za bilet lub karnet

Za bilety lub karnety zarezerwowane przez internet możesz zapłacić na dwa sposoby: gotówką w kasie lub poprzez serwis Przelewy24

Jeśli chcesz zapłacić gotówką, zgłoś się w kasie stadionu w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji, ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem imprezy. Rezerwacja nieopłacona w tym terminie zostanie usunięta.

Jeśli chcesz zapłacić poprzez serwis Przelewy24, wybierz imprezy które chcesz opłacić zaznaczając odpowiadające im pole w kolumnie Zapłać przelewem i wciśnij przycisk . W górnej części strony zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące płatności. Klknij przycisk . Zostaniesz przekierowany do serwisu Przelewy24. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie serwisu aby dokonać płatności.

Uwaga: płatności przez serwis Przelewy24 możesz dokonać nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli do tego czasu rezerwacja nie będzie opłacona, zostanie ona usunięta.

Uwaga: istnieje możliwość opłacenia biletu/karnetu w dzień imprezy, wówczas bilet musi być zarezerwowany również w dzień imprezy. Jednocześnie płatność musi być dokonana nie później niż 0 godziny przed rozpoczęciem imprezy

Uwaga: bilety/karnety zarezerwowane przez internet nie mogą zostać opłacone w kasie w dniu imprezy.

Zapłata za bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24

Jeśli chcesz zapłacić poprzez serwis Przelewy24, wybierz imprezy które chcesz opłacić zaznaczając odpowiadające im pole w kolumnie Zapłać przelewem i wciśnij przycisk . W górnej części strony zostaną wyświetlone szczegóły dotyczące płatności. Klknij przycisk . Zostaniesz przekierowany do serwisu Przelewy24.

Na stronie serwisu wybierz formę płatności zaznaczając bank, za pośrednictwem którego chcesz dokonać przelewu (w danym banku musisz posiadać konto z możliwością wykonywania przelewów online). Jeśli nie można zaznaczyć banku, w którym posiadasz konto oznacza to, że nie jest on w tej chwili dostępny. Następnie kliknij przycisk Dalej....

Dostępność banków

Bank Poniedziałek- Piątek Sobota Niedziela
mBank
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Konto Inteligo
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank PKO BP
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank Zachodni WBK
całą dobę
całą dobę
całą dobę
ING Bank Śląski
całą dobę* całą dobę* całą dobę*
Credit Agricole
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank PEKAO S.A.
całą dobę
całą dobę
całą dobę
BGŻ (Integrum)
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank Millennium
całą dobę** całą dobę** całą dobę**
MultiBank
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank Ochrony Środowiska
całą dobę całą dobę całą dobę
Citi Handlowy
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Bank Nordea
całą dobę
całą dobę
całą dobę
EuroBank
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Raiffeisen Polbank
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Alior Bank
całą dobę
całą dobę
całą dobę
Volkswagen Bank
całą dobę całą dobę całą dobę
GetIn Bank całą dobę
całą dobę
całą dobę
SKOK całą dobę całą dobę całą dobę
FM Bank całą dobę całą dobę całą dobę
Meritum Bank całą dobę całą dobę całą dobę
Alior Sync całą dobę całą dobę całą dobę
Bank BPH
8:00-20:00
niedostępny
niedostępny
Kredyt Bank
8:00-18:00
niedostępny
niedostępny
Invest Bank
8:00-18:00
niedostępny
niedostępny
Deutsche Bank
8:00-18:00
niedostępny
niedostępny
BNP Paribas
8:00-21:00 8:00-21:00 8:00-21:00
SGB
06:00 - 14:30
niedostępny
niedostępny
Bank Pocztowy
7:00-22:00
niedostępny
niedostępny
Polbank
całą dobę
niedostępny
niedostępny
IdeaBank
całą dobę
niedostępny
niedostępny
GetBank 08:00 - 18:00 niedostępny niedostępny
DnB Nord 08:00 - 18:00 niedostępny niedostępny
BRE Bank 07:00 - 19:00 niedostępny niedostępny

*) Dotyczy usługi Płać z ING

**) Dotyczy usługi Millennium – Płatności Internetowe

Jeśli twój bank zapewnia automatyczne wypełnienie formularza przelewów zostaniesz przekierowany na stronę wybranego banku, gdzie po zalogowaniu i wybraniu konta, pojawi się formularz przelewu z wprowadzonymi danymi, na którym wystarczy kliknąć przycisk wyślij przelew. Zostaniesz następnie automatycznie wylogowany z konta, jeśli to nie nastąpi to wyloguj się sam. W oknie przeglądarki pojawi się strona serwisu Przelewy24. Nie zamykaj okna. Po potwierdzeniu płatności zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę aplikacji kibica.

Jeśli bank nie zapewnia automatycznego wypełniania formularza przelewów zostaniesz przekierowany na stronę ze szczegółami płatności. Masz do wyboryu dwie opcje: zapłacenie bezpośrednio przez stronę banku lub poprzez przeglądarke BankBrowser, która zapewnia automatyczne wypełnienie formularza. Kliknij przycisk Dalej... Jeśli wybrałeś otwórz stronę [nazwa banku], zostanie otwarte nowe okno przeglądarki ze stroną logowania do banku (nie zamykaj poprzedniego okna przeglądarki). Zaloguj się i wyślij przelew z danymi podanymi w szczegółach. Wyloguj się i zamknij przeglądarkę, w której dokonywałeś płatności. Poczekaj na przekierowanie na stronę aplikacji kibica.

Przejdź do strony Moje bilety i sprawdź status rezerwacji. Jeśli transakcja przebiegła prawidłowo, w kolumnie status płatności przy opłacanym bilecie pojawi się ikonka zapłacona.

Jeżeli nie dokończyłeś płatności i przy rezerwacji znajduje się ikonka oczekująca, odczekaj 20 minut i odśwież stronę. Będziesz mógł ponownie zapłacić za imprezę.

Jeżeli płatność odbyła się i na Twoim koncie został zaksięgowany przelew, jednak rezerwacja nie została zatwierdzona jako opłacona, oznacza to, że w serwisie Przelewy24 została utworzona przedpłata. Zaloguj się na konto mailowe, które podałeś w Twoim profilu na stronie aplikacji kibica. Serwis Przelewy24 przesłał Ci informacje z numerem oraz hasłem przedpłaty. Zaznacz jeszcze raz imprezę do zapłaty poprzez serwis i na stronie z wyborem formy płatności zaznacz Użyj przedpłaty i kliknij Dalej... Postępuj według wskazówek na stronie Przelewy24.

Uwaga!!! Na stronie przelewów, w górnej częsci okna znajduje się informacja, ile czasu pozostało do zakończenia operacji. Pamietaj, że to nie jest tylko czas na wysłanie przez Ciebie przelewu. W tym czasie serwis Przelewy24 odsyła nam także odpowiedź o statusie Twojej transakcji. Aby uniknąć systuacji pojawienia się przedpłaty, zanim zaczniesz płatność przygotuj sobie login oraz hasło do swojego konta, aby jak najszybciej zakończyć transakcję.

Jeśli masz problem z płatnością poprzez serwis skontaktuj się z administratorem pod adresem

Zmiana miejsca

Zmiany miejsca można dokonać tylko wtedy, gdy bilet jest już opłacony i tylko na sektor, gdzie ten sam rodzaj biletu jest w tej samej lub niższej cenie. Aby zmienić miejsce w rezerwacji, która została już zapłacona, należy kliknąć przycisk obok interesującej nas imprezy na stronie Moje bilety. Otworzy sie strona z informacjami o bilecie, na której klikami przycisk . W otwartej tabeli zaznaczamy imprezę (lub imprezy w przypadku karnetu) na którą chcemy zmienić miejsce i klikamy w . Następnie wybieramy nasz nowy sektor, rząd oraz miejsce i zatwierdzamy przyciskiem . Komunikat poinformuje Cię, czy miejsce zostało zmienione prawidłowo.

W dowolnym momencie możesz zobaczyć, gdzie znajdują się wybrane miejsca, wciskając przycisk . Zostanie wyświetlone nowe okno z graficzną prezentacją rzędów i miejsc w wybranym sektorze.

Możesz również zrezygnować ze zmiany miejsca przyciskiem widocznym w każdym momencie podczas dokonywania zmiany.

Drukowanie harmonogramu

Aby wydrukować harmonogram z informacją o zakupionym bilecie lub karnecie, wejdź na stronę Moje bilety a następnie kliknij w przycisk oznaczony symbolem przy imprezie lub karnecie na który chcesz wydrukowac harmonogram. Otworzy sie strona z informacjami o bilecie, na której klikami przycisk .

Usuwanie rezerwacji

Aby zrezygnować z rezerwacji, która nie została jeszcze opłacona, kliknij przycisk w odpowiednim wierszu na stronie Moje bilety. System zapyta o potwierdzenie usunięcia i anuluje wybraną rezerwację. Jeśli zmienisz zdanie, będziesz mógł ponownie zarezerwować bilet na stronie Imprezy.

Uwaga: przez internet możesz zrezygnować tylko z rezerwacji nieopłaconych, to znaczy takich, za które nie zapłaciłeś w kasie i nie wybrałeś dla nich zapłaty przelewem. Jeśli rezerwacja, z której chcesz zrezygnować, ma status Zapłacone możesz uzyskać zwrot gotówki, zgłaszając się z dokumentem tożsamości w kasie stadionu.

Informacje o usuniętych rezerwacjach wyświetlane są na liście biletów usuniętych na stronie Anulowane rezerwacje.

Historia imprez

Jeśli jesteś zalogowany, na stronie Moje imprezy możesz przeglądać historię wszystkich imprez, na które rezerwowałeś bilet. Przy każdej z imprez wyświetlana jest cena biletu i status płatności, a także informacja o tym, czy byłeś obecny na imprezie.

Stadion online © 2008-  WASKO S.A.